دوره آموزشي غيرحضوري همراه با تفسيرقرآن كريم" تفسيرنمونه جلد2"

 

دوره آموزشي غيرحضوري


((همراه با تفسيرقرآن كريم" تفسيرنمونه جلد2" ))

 

منابع آزمون : 200 سئوال چهارگزينه اي در سايت حوزه نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي

 

به آدرس http://velayat.agri-jahad.ir واحد امورآموزشي اداره كل آموزش عقيدتي

 

زمان برگزاري آزمون : روزسه شنبه مورخ 28/11/93

 

ساعت ومكان برگزاري آزمون متعاقباً اعلام خواهدشد


يك سري از سئوالات در واحد انتشارات سازمان جهت استفاده موجود مي باشد.

 

به شركت كنندگان در دوره گواهينامه آموزشي به مدت 36 ساعت اعطاء ميگردد.

 

اداره آموزش عقيدتي سازمان

اداره آموزش عقيدتي

درج نظر

نام:
پست الکترونیک:
آدرس اینترنتی:
چک کردن اسپم:
عنوان:
نظر:
 
کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
تصویر امنیتی:
 
XML نظرات: RSS | Atom