نتایج نظرسنجی

نظر شما راجع به این سایت چیست؟
عالی %28 8
خوب %10 3
متوسط %71 20
مجموع نظرات: 28