آب و هوای اراک

پیش بینی

سه شنبه 21 آذر

-4°C | 9°C

clear
چهارشنبه 22 آذر

-4°C | 11°C

clear
پنج شنبه 23 آذر

-3°C | 12°C

clear
جمعه 24 آذر

-4°C | 11°C

more-clouds