نتایج نظرسنجی

نظر شما راجع به این سایت چیست؟
عالی %26 8
خوب %10 3
متوسط %73 22
مجموع نظرات: 30